Image of Jeulia Two Tone Floral Round Cut Created White Sapphire Wedding Set
 

Jeulia Two Tone Floral Round Cut Created White Sapphire Wedding Set

Jeulia Two Tone Floral Round Cut Created White Sapphire Wedding Set

Price: $179.95 from Jeulia Jewelry

Show All Prices

Copyright itoko.cf